Kungaparet skapar forum för barns rättigheter

På juldagen meddelade H.M Konungen i sitt traditionella jultal i Sveriges Radio att kungaparet tagit initiativ till en nytt forum för att stärka barns rättigheter. Organisationen heter World Child and Youth Forum och är tänkt som en arena för samtal och erfarenhetsutbyte om FN:s konvention om barnets rättigheter.

Generalsekreterare för den nya organisationen blir Malin Dahlberg Markstedt. Malin är jurist och har arbetat för Barnombudsmannen sedan 2001. Under 2009 har hon varit projektledare för samarbetsprojektet "Barnkonventionen 20 år’" i anslutning till firandet av barnkonventionens 20-årsdag den 20 november.

- Jag är mycket glad för Malins skull och helt övertygad om att hon med all sin erfarenhet inom barnrättsfrågor och med sin stora energi är perfekt för uppdraget att bygga ett internationellt forum för barn och unga, säger Fredrik Malmberg barnombudsman.
 
Det första World Child and Youth Forum kommer att genomföras i slutet av 2010 på Stockholms Slott. Tanken är att forumet därefter ska bli ett årligen återkommande möte.
 
- Kungafamiljens initiativ med denna nya organisationen bidrar i det viktiga arbetet att sätta fokus på barnets rättigheter och att ge dem en starkare röst i samhället, säger Fredrik Malmberg.

Projektet "Barnkonventionen 20 år" initierades av Hennes Majestät Drottningen och var ett samarbete mellan Barnombudsmannen, BRIS, ECPAT Sverige, Rädda Barnen, Plan Sverige, SOS-barnbyar, Unicef Sverige och World Childhood Foundation.

Samarbetet har bland annat resulterat i produktionen av en barnbok om barnkonventionen, ett landsomfattande utskick till landets samtliga grundskolor av ett pedagogiskt och åldersanpassat elev- och lärarmaterial om barnkonventionen samt tre digitala sajter som syftar till att öka medvetenheten om barnkonventionen bland både barn och vuxna.

Dessutom genomfördes fyra regionala inspirationsdagar för elever och lärare i syfte att inspirera fler att arbeta utifrån barnkonventionen i skolan.