Lär om barns rättigheter på ny webbplats

Det är 20 år sedan FN:s konvention om barnets rättigheter föddes. På www.väsnas.nu kan du testa dina kunskaper om barnkonventionen och göra din röst hörd. 

Spela "ALLA RÄTT" 

Ladda upp en film 

På www.lyssna.nu får du möta några vuxna som är goda lyssnare.