Socialstyrelsen ska granska avskiljning på institutioner

Ekot avslöjar vid flera tillfällen 2009 hur barn och unga på de särskilda ungdomshemmen blir inlåsta i isoleringsceller. I många fall i strid med lagen.
Till Sveriges Radio Ekots rapportering om isolering på statliga ungdomshem 

Den 15 december 2009 medger Statens institutionsstyrelse (SiS) att allvarliga fel begåtts i den slutna ungdomsvården.

I februari 2010 meddelar folkhälsominister Maria Larsson att Socialstyrelsen får i uppdrag att granska hur samtliga särskilda ungdomshem använder isoleringscellerna. Detta efter upprepade uppgifter under 2009 som visat att avskiljning använts felaktigt.

Mot bakgrund av de allvarliga fel som har begåtts i samband med att barn har isolerats vid de statliga ungdomshemmen måste man starkt ifrågasätta om det överhuvudtaget ska vara möjligt att isolera barn.
Det anser barnombudsman Fredrik Malmberg.