Barnombudsmannen bjuder in till samtal om skolhälsovård

Skolhälsovården kan drabbas när kommunerna sparar. Därför samlar barnombudsman Fredrik Malmberg läkare, sjuksköterskor, psykologer och kuratorer till ett samtal om framtidens skolhälsovård på Barnombudsmannens kansli.

I samband med den ekonomiska krisen på 1990-talet urholkades skolhälsovården. Skillnaderna i elevernas tillgång till skolhälsovård är i dag oacceptabelt stora och kvaliteten är beroende av i vilken kommun barnen och ungdomarna råkar bo. Samtalet hos Barnombudsmannen kommer att handla om hur vi kan förhindra att dagens finanskris drabbar skolhälsovården som den gjorde på 1990-talet.

– Vuxna har tillgång till god företagshälsovård. På samma sätt måste våra barn ha rätt till en god och likvärdig skolhälsovård. Den nya skollagen måste vara tydlig i att alla barn, oavsett bostadsort, ska ha rätt till likvärdig skolhälsovård, säger Fredrik Malmberg.

Samtalet äger rum på Barnombudsmannens kansli, tisdagen den 17 februari kl. 8.30.