Förbjud isolering av barn och unga

– All isolering av barn och unga på särskilda ungdomshem bör förbjudas. Vi vill se en lagändring, säger barnombudsman Fredrik Malmberg. Isolering står i strid med FN:s konvention om barnets rättigheter.

 Barn och unga som är omhändertagna och placerade på särskilda ungdomshem är i en särskilt utsatt situation. I dag finns det enligt lagen en möjlighet att hålla dem i så kallad avskildhet i särskilda isoleringsrum om de uppträder våldsamt eller är så påverkade av droger att de äventyrar ordningen på ungdomshemmet.

Isoleringen innebär att de unga låses in i ett särskilt rum och förbjuds att ha kontakt med någon annan person på hemmet. Isoleringsrummen på flera av landets ungdomshem har kala väggar, madrass på golvet och en lucka i dörren med bepansrat glas så att personalen regelbundet kan titta till den som isolerats. Ingreppen får inte enligt lagen användas om det inte bedöms vara absolut nödvändigt och får inte innebära isolering längre än ett dygn.

– Det måste finnas andra sätt att upprätthålla ordning och säkerhet på hemmen än att använda sig av straffliknande ingrepp som isolering.  Vi har fått oroande signaler om att denna behandling används som bestraffning, vilket står i strid med gällande lagar och regler, fortsätter Fredrik Malmberg.

Hör inslag ur Ekot (inslaget är tyvärr inte längre tillgängligt online)
Hör programmet Generation Z