Fredrik Malmberg möter FN:s barnrättskommitté

Barnombudsman Fredrik Malmberg presenterar på onsdagen myndighetens bild av hur långt Sverige har kommit i arbetet med FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, i ett möte med FN:s barnrättskommitté i Genève.

 - Barnkonventionen fyller 20 år i år men har ännu inte fått ett ordentligt genomslag i det svenska samhället,  säger Fredrik Malmberg. Arbetet med barnkonventionen har tappat tempo i många kommuner, landsting, regioner och myndigheter. Vi vill skärpa uppföljningen av barnrättighetsarbetet på kommunal och regional nivå.