Skärp skollagen och stärk skolhälsovården!

I samband med den ekonomiska krisen på 1990-talet försämrades den förebyggande hälsovården i skolorna. Det finns återigen oroande signaler om att kommuner skär ned på resurserna inom skolhälsovården.

– De lokala och regionala skillnaderna i tillgång och kvalitet på skolhälsovården är alldeles för stora redan i dag. Med tuffa besparingskrav i kommunerna riskerar vi de närmaste åren att få försämringar i den förebyggande hälsovården. Det drabbar eleverna och innebär ett kortsiktigt sparande som kan bli kostsamt i längden, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

Den 17 februari samlades företrädare för skolläkare, skolsjuksköterskor, skolpsykologer och skolkuratorer till ett samtal om framtidens skolhälsovård på Barnombudsmannens kansli.

Vid mötet enades deltagarna om att målet bör vara att den nya skollag som regeringen snart ska skicka ut på remiss ska innehålla en tydlig skrivning om att alla elever, förutom rätt till skolläkare och skolsjuksköterska, också ska ha rätt till skolkurator och skolpsykolog.