Proffs på delaktighet efterlyses!

Barn och ungdomar med funktionsnedsättning har bland annat rätt till stöd i skolan. De träffar vuxna i sjukvården och habiliteringen. Men de kommer sällan till tals när olika insatser ska utformas för att stärka deras förmågor.

Har vi inte bra stöd till barn med funktionshinder i Sverige, med olika hjälpmedel och assistenter?

— Vuxna för ofta barns talan och vi tror oss veta vad som är bäst för barnen. Detta är särskilt vanligt när det gäller barn med funktionsnedsättningar. Barnen själva blir sällan lyssnade till. Föräldrar och proffs tror sig veta vad som är bäst för dem, säger Tove Rinnan som är en av utredarna i projektet Egen växtkraft.

På vilket sätt brister det?

— Det finns mycket resurser men frågan är om det man gör passar barnen. Om man tog sig tid och lyssnade lite mer kanske man skulle hitta enklare lösningar och ibland till och med spara pengar genom att hitta rätt lösningar från början, menar Tove Rinnan. Därför har vi startat det här projektet, Egen växtkraft, där vi ska ta reda på hur barns och ungdomars delaktighet och självbestämmande kan stärkas vid alla typer av insatser som de tar del av.

Inom projektet ska två utredare samla erfarenheter om hur barns och ungdomars erfarenheter kan sättas i fokus. De kommer att intervjua barn och ungdomar från förskoleåldern och upp till 18 år. Så småningom ska resultatet samlas i en handbok med tips på bra sätt att få barn och unga att bli delaktiga. Boken ska inspirera och vägleda vuxna föräldrar och beslutsfattare. Tove Rinnan och Ann-Marie Stenhammar som driver projektet ska också ta fram anpassade material som vänder sig till barn och unga. Samtidigt kommer de att stimulera till ett tydligt barnperspektiv bland Handikappförbunden. Projektet Egen växtkraft pågår under tre år, finansieras av Arvsfonden och drivs av Handikappförbunden och Barnombudsmannen.

— Nu hoppas vi få kontakt med verksamheter som är riktigt duktiga på att involvera, motivera och lyssna direkt på barn och unga, tillägger Tove.

Tove och Ann-Marie uppmanar folk att höra av sig. De som känner till någon verksamhet eller jobbar medvetet med att barnet deltar från första början, under planeringsprocessen och i genomförandet kan ta kontakt. Eller om man har koll på ”hjälpmedel” som hjälper barnet att förmedla vad det tänker och oss vuxna att förstå det barnet förmedlar. De söker bra kompletterande kommunikationssätt, intervjumodeller, kanske sagor och berättelser som sätt att kommunicera.

Kontakta:
tove.rinnan@hso.se
ann-marie.stenhammar@hso.se