Barnombudsmannen bjuder in länsstyrelserna till överläggning

Barnombudsmannen bjuder in länsstyrelserna i Kalmar och Jönköpings län till överläggning om tillsyn över hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga.  Vi vill tillsammans med länsstyrelserna se hur barnens skydd och rättssäkerhet vid sådana hem ska kunna stärkas. Vi vill också  diskutera barns och ungas möjlighet att påtala missförhållanden när de är placerade.

Barnombudsmannen har för avsikt att under de närmaste åren fokusera på barns och ungas rättssäkerhet och inflytande inom den sociala barnavården. Länsstyrelserna (och efter årsskiftet 2009/10 Socialstyrelsen) har i sitt tillsynsuppdrag en viktig roll att spela för att dessa rättigheter ska tillgodoses.
- Rättsäkerheten måste öka för barn och unga inom den sociala barnavården,  säger barnombudsman Fredrik Malmberg. Barn och unga som vistas i familjehem, hem för vård eller boende eller på särskilda ungdomshem ska ha möjlighet att påtala brister och anmäla när de utsätts för behandling som strider mot deras mänskliga rättigheter. Den tillsyn som idag finns är inte tillräcklig.
Vi föreslår att det införs oberoende barnombud som barn och unga inom den sociala barnavården kan vända sig till. Ett sådant organ bör kunna placeras in i nuvarande myndighetsstruktur, till exempel under Socialstyrelsen.