Avskiljning av barn kritiseras av FN:s barnrättskommitté

På fredagen kom FN:s barnrättskommittés kritik och rekommendationer till Sveriges regering om hur arbetet med barnkonventionen kan utvecklas och stärkas. Barnrättskommittén är den högsta uttolkaren av barnkonventionen.

- Kommittén formulerar tuffa skrivningar mot Sverige när det gäller avskiljning av barn som är omhändertagna och placerade på särskilda ungdomshem, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

Barn och unga som är omhändertagna och placerade på ungdomshem är i en mycket utsatt situation. I dag kan Statens institutionsstyrelse med stöd av lagen isolera barn i särskilda avskiljningsrum i högst 24 timmar. Avskiljning får endast användas om barnen uppträder våldsamt eller är så påverkade av alkohol eller droger att de äventyrar ordningen på ungdomshemmet. 

Barnrättskommittén uppmanar på fredagen regeringen att skyndsamt se över lagstiftningen och tillämpningen av tvångsmedlet avskiljning. Kommittén framför att den tillåtna tiden i isolering bör begränsas och att åtgärden endast bör användas i ytterst exceptionella fall. Kommittén uttrycker sin oro över att avskiljning också används som bestraffning och slår fast att tvångsmedlet bör förbjudas på sikt.

- Kommittén framhåller att alla barn som omhändertas ska ha rätt till juridiskt stöd och hjälp. Vi anser att regeringen bör ta kommitténs rekommendationer på största allvar, säger Fredrik Malmberg.

Läs barnrättskommitténs kritik och rekommendationer