Barnets rätt i familjen - kunskapskonferens 23 september

Välkommen till en nationell konferens om familjepolitiken ur ett barnrättsperspektiv!

Familjepolitiken förverkligas på olika nivåer i samhället. Därför fi nns det ett stort värde i att samla politiker, tjänstemän, experter och andra engagerade för att lära och dra nytta av den forskning och kunskap som finns.

Du är varmt välkommen till en dag som vi hoppas ska få stor betydelse för att stärka barnets rättigheter i de beslut som fattas inom familjepolitiken.

Konferensen planeras och genomförs av Barnombudsmannen på regeringens uppdrag. Boka den 23 september 2009!