Expertrådets förslag för bättre tillsyn av särskilda ungdomshem

Barnombudsmannen har inrättat ett expertråd med ungdomar som har erfarenheter av att vara placerade på hem för vård eller boende och ett särskilt ungdomshem. Vi vill ha ungdomarnas expertkunskap om hur det är att leva på hemmen.

Expertrådets uppgift är framförallt att ge oss råd om vad vi kan göra för att samhället ska bli bättre på att hjälpa barn och unga som lever i utsatta situationer. Det är inte möjligt för oss att genomföra vårt arbete utan den erfarenhet som barn och unga själva besitter. Vår uppfattning är att det är barn och unga som själva är experter på sin egen situation.

Förslag från Expertrådet:

  • att tillsynsbesöken ska vara tätare och fler oanmälda besök ska genomföras.
  • att tillsynspersonen ska prata med ungdomarna i enrum.
  • att ungdomarna ska kunna vara anonyma under samtalen med tillsynspersonen.
  • att tillsynspersonen bor över på institutionen för att tillsynen ska bli meningsfull.
  • att tillsynspersonen ska prata med ungdomarnas föräldrar och de som bott på institutionen tidigare.
  • att någon yngre följer med vid tillsynen som exempelvis någon från Unga KRIS.
  • att ungdomar ska kunna skicka brev som ingen får läsa.
  • att det inrättas en myndighet som sköter tillsynen av institutionerna och att det finns ett nummer som unga kan ringa till dygnet runt. Det ska finnas jurister där som kan hjälpa ungdomarna att överklaga beslut.