Idé från nytt expertråd med ungdomar blir verklighet

Från och med i höst ska Länsstyrelserna i Jönköping och Kalmar län i samarbete med Barnombudsmannen se till att barn och ungdomar som är placerade på hem för vård  eller  boende, HVB, ska få bättre information om sina rättigheter och en ny möjlighet att göra sina röster hörda.

En broschyr med information om Barnombudsmannen och kontaktuppgifter med telefon och mejladress till myndigheten ska delas ut till dem som är placerade på hemmen i de två länen. Idén kommer från Barnombudsmannens nya expertråd med ungdomar som sammanträdde för första gången torsdagen den 28 maj.

Barnombudsmannens nystartade expertråd består av ungdomar som själva har erfarenhet av att vara på HVB-hem eller särskilda ungdomshem. 

 – Idén från ungdomarna presenterade vi för länsstyrelserna på fredagen. De ansåg att detta var en bra idé och tillsammans hoppas vi kunna se till att de barn och ungdomar som befinner sig på HVB-hem kan få hjälp i sin situation. Vi tror att rättsäkerheten för dem kan öka genom att de får en kanal utåt som de inte har haft tidigare, säger barnombudsman Fredrik Malmberg. Det är särskilt viktigt att de här ungdomarna kan påtala om det råder missförhållanden där de bor.

Barnombudsmannen hade kallat Länsstyrelserna i Kalmar och Jönköping till myndigheten för samtal om hur tillsynen av HVB-hem kan bli bättre samtidigt som barnens skydd och rättssäkerhet ska kunna stärkas. Barnombudsmannen ska under de närmaste åren fokusera på barns och ungas rättsäkerhet och inflytande inom den sociala barnavården.