Psykologer och kuratorer ska stärka elevhälsan för alla elever

På måndagen presenterade regeringen förslaget till ny skollag. Lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2011.

– Det är en framgång för eleverna att regeringen vill förstärka elevhälsovården med kuratorer och psykologer, säger barnombudsman Fredrik Malmberg. Med förstärkta elevhälsovårdsteam har personalen större möjlighet att arbeta förebyggande och ge elever rätt stöd och hjälp i tid.

I förslaget till skollagen sägs att eleverna ska ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, kurator och psykolog. Men det innebär fortfarande att kommuner och andra skolhuvudmän får organisera sin elevhälsa efter lokala behov och förutsättningar.

– Här gäller det att rektorer och kommuner tar elevhälsovården på allvar så att alla barn verkligen får tillgång till en bra likvärdig elevhälsovård oavsett var de bor! Vi kan inte vara nöjda förrän vi ser att förstärkningen i lagen märks i elevernas vardag, säger Fredrik Malmberg.

Förslaget till ny skollag ska ut på remiss under sommaren och Barnombudsmannen kommer att noggrant granska alla förslag ur ett barnrättsperspektiv.