Ge barn med funktionsnedsättning trygghet och möjlighet att utvecklas

På ett frukostsamtal den 28 september berättade Fredrik Malmberg hur han under en tid samtalat med barn med funktionsnedsättning inför sitt kommande remissyttrande om den nya skollagen.

Fredrik Malmberg har talat med barn med funktions- hinder i åldrarna 11-18 år för att lyfta fram barnens upplevelser och åsikter i remissvaret. Under samtalen har mycket viktig kunskap kommit fram och han ser två tydliga drag i de samtal som förts, även om barnen bara talar för sig själva. För det första vittnar de om att de ofta känner sig otrygga i skolan.

- När läraren inte kan hålla ordning i klassen känner sig barnen utsatta och det är vanligt att de känner sig otrygga på rasterna, berättar han.

Det andra uppenbara tendensen är bristen på utmaningar och avsaknaden av krav och förväntningar på barnen i undervisningen. Barnen blir allt för ofta kränkta av lärare som varken förstår deras kapacitet eller visar respekt för dem som personer.

Charlotte Petri Gornitzka, generalsekreterare för internationella Rädda Barnen, inledde med en personlig berättelse om sin autistiske sons kamp för kunskap och utveckling genom grundskoleåren. Hon sade att barnen måste ses som individer som kan utvecklas i första hand och att skolan bör få större krav på sig.

Charlotte Petri Gornitzka betonade att barnets möjligheter i skolan inte får vara beroende av att det finns engagerade föräldrar med god ekonomi som hela tiden ställer krav. Alla barn har rätt till utveckling.

Representanter från ideella organisationer, myndigheter och medier var inbjudna för att utbyta tankar och idéer om rätten till utveckling och utbildning med fokus på barn med funktionsnedsättning. Bland dem som kom fanns representanter från Specialpedagogiska myndigheten, FUB, Synskadades riksförbund, Hjärtebarn, Lärarnas tidning och Föräldrakraft.