Glädjande besked om skuldsatta barn

Det är föräldrarna som bär ansvaret för att betala sina barns vårdavgifter, och som bör göras betalningsskyldiga om så inte sker. Barn ska inte kunna skuldsättas på grund av att deras föräldrar underlåtit att betala för vård under barnens uppväxt.

Det var budskapet när socialminister Göran Hägglund presenterade ett nytt lagförslag på onsdagens kunskapskonferens Barnets rätt i familjen.

Bakgrunden är den kartläggning som Barnombudsmannen genomförde i våras, som visade att 13 av 21 landsting skuldsatte barn för uteblivna eller obetalda sjukvårds- och tandläkarbesök. Cirka 12 000 barn var drabbade. 

I en gemensam skrivelse uppmanade Barnombudsmannen och Kronofogden regeringen att ändra hälso- och sjukvårdslagen så att vårdnadshavaren - inte barnet - blir betalningsskyldig.

- Jag är glad över att regeringen och Göran Hägglund har agerat skyndsamt för att sätta stopp för landstingens skuldsättning av barn, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

En lagändring innebär att barn inte längre riskerar att  försättas i denna situation, vilket är ett stort framsteg. Nästa uppgift är att finna en lösning för de barn som redan har skulder eftersom lagstiftningen inte verkar retroaktivt.

- Flera landsting har redan tagit initiativ till att avskriva ärenden där barn skuldsatts. Det exemplet bör följas av alla landsting och regioner, säger Fredrik Malmberg.