Stort engagemang på första inspirationsdag om barnets rättigheter i Göteborg

I fredags samlades 125 grundskoleelever och 45 lärare på Scandic Crown Hotel i Göteborg för att lära sig mer om barnkonventionen. Det var den första av fyra inspirationsdagar som genomförs med anledning av att FN:s konvention om barnets rättigheter i år firar 20 år.

Bakom projektet står sju barnrättsorganisationer; BRIS, ECPAT, Plan Sverige, Rädda Barnen, SOS-Barnbyar, UNICEF Sverige och World Childhood Foundation samt myndigheten Barnombudsmannen. Tack vare ekonomiskt stöd från Allmänna Arvsfonden är inspirationsdagarna gratis för alla deltagare.

– Det var helt otroligt – vilket engagemang och intresse! Poängen är att deltagarna ska omsätta det de har lärt sig på inspirationsdagarna i vardagen. Jag håller tummarna för att det ska hända så mycket som möjligt när de kommer tillbaka till skolan, säger Malin Dahlberg Markstedt som är projektledare för samarbetet kring barnkonventionen 20 år.

Dagen inleddes med improvisationsteater i regi av Ad Lib. Föreställningen handlade bland annat om hur viktigt det är att bejaka varandras goda idéer för att något ska kunna utvecklas till det bättre. Ett mycket uppskattat inslag som skapade en positiv stämning.

Därefter följde riktade aktiviteter med olika stationer för barn och vuxna. Eleverna mötte unga personer som är aktiva i några av de samarbetande organisationerna och lärarna mötte motsvarande vuxna. Både barn och vuxna fick exempelvis prova på praktiska värderingsövningar och metoder som kan användas på den egna skolan tillsammans med elever och kollegor.
 
Eva Norén-Björn var med och ansvarade för det så kallade ”lär-rummet” för lärarna under dagen. Hon har varit med och arbetat fram Barnombudsmannens material ”Jag vill säja något” som genom projektet har skickas ut till alla grundskolor, särskolor denna höst.

Där fick de själva botanisera i allt pedagogiskt material som tillhandahölls av barnrättsorganisationerna. De fick också möjlighet att inspirera varandra genom att berätta hur de jobbar med barnkonventionen idag inom ramen för olika ämnen som livskunskap, klassens timme och de samhällsorienterade ämnena. Bra att vi inte behöver uppfinna hjulet på nytt, tyckte flera lärare.

– Det var verkligen inspirerande att se att lärarna var så öppna för nya sätt att arbeta, säger Eva Norén-Björn.
– Många går långt utanför de färdigförpackade läromedlen och gör intressant undervisning kopplad till aktuella frågor och händelser med hjälp av rollspel och genom att söka kontakt med andra delar av världen via Internet.

Vill du och din klass delta på någon av de kommande inspirationsdagarna i Umeå den 4 november
Malmö den 9 november eller Stockholm den 30 november? Anmäl er på inspirationsdag@rb.se.

Den 6 november anordnas också en heldagskonferens om barnkonventionen för skolpersonal, i samarbete med Skolporten. Evenemanget är fullbokat.