Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Nyheter 2009

Fortfarande tillåtet att slå barn med piska eller käpp i ett 40-tal länder »

1979 lagstiftade Sverige som första land i världen mot barnaga. Idag, 30 år senare, har 24 länder följt det svenska exemplet och ytterligare 26 har förbundit sig att reformera sin lagstiftning. I över 100 länder har aga förbjudits åtminstone i skolan. Samtidigt är det fortfarande tillåtet att slå barn med piska eller käpp i ett 40-tal länder.

    Rikspolisstyrelsen och Brottsoffermyndigheten bjuds till dialog »

    Nu bjuder Barnombudsmannen in Brottsoffermyndigheten och Rikspolisstyrelsen till en dialog om hur barnrättsperspektivet har införlivats i deras verksamheter. Det handlar bland annat om myndigheternas erfarenheter från att arbeta med frågor om barn som bevittnat våld i nära relationer.