Socialutskottet positivt till att lyssna på barn och ungas råd

Idag höll Socialutskottet ett öppet seminarium om socialtjänstlagen fokus på dess utformning och tillämpning inom socialtjänsten. 

Hur kan man förena rättssäkerhet och professionalism med det kommunala självstyret? Och hur kan kunskapsuppbyggnaden inom socialtjänsten påverka rättssäkerheten? Det var några av frågorna som diskuterades ur ett forskningsperspektiv.

Barnombudsman Fredrik Malmberg var inbjuden för att ge sina reflektioner om den sociala barnavården.

– Vi har många vardagshjältar att tacka för otroliga insatser. Men vår inställning som beslutsfattare och makthavare måste ändå vara att barnrättsperspektivet ska stärkas, sa han. 

Han valde att lyfte fram ”de verkliga experterna” – barn och unga med egen erfarenhet av den sociala barnavården. En av dessa är en flicka som ingår i Barnombudsmannens expertråd bestående av barn och unga som är eller har varit omhändertagna av samhället.

Barnkonventionen gäller väl inte för barn som är på institution, undrade hon och berättade: ”Jag var 13 år. Jag blev inlåst och personalen tog min dagbok och läste högt ur den inför alla och skrattade åt mina personliga tankar. Jag var helt maktlös. Förnedrad och ensam med mina tårar.”

Fredrik Malmberg betonade vikten av att ta sig an två tillkortakommanden. För det första, det bristfälliga barnperspektivet som inte gör det möjligt för barn att yttra sig i frågor som rör dem. Och för det andra, den bristande rättssäkerheten som manifesteras i att ett barn kan få helt olika stöd beroende på var i landet han eller hon råkar bo.

– Barnombudsmannen kommer under 2010 att lyssna särskilt noga på barn och unga som bor på HVB-hem och i familjehem, berättade Fredrik Malmberg.

– Jag avslutar därför med en fråga till utskottet. Är ni intresserade av att möta och lyssna på barn och unga och ta del av deras råd och erfarenheter av den sociala barnavården?

En fråga Socialutskottets ordförande Kenneth Johansson besvarade med ”ja”, och som förhoppningsvis ger
Barnombudsmannen anledning att återkomma.