Utredning om vård för papperslösa välkomnas

Regeringen tillsätter en utredning om rätten till hälso- och sjukvård för asylsökande, gömda och papperslösa. Utredningen ska senast 31 maj 2011 lämna förslag på hur en utvidgad skyldighet för landstingen att erbjuda subventionerad hälso- och sjukvård för de berörda grupperna kan utformas.

Vård ska ges efter behov, oberoende av patientens ekonomiska, sociala eller etniska bakgrund, säger socialminister Göran Hägglund i ett pressmeddelande.

Idag är rätten till subventionerad hälso- och sjukvård begränsad. Asylsökande har tillgång till subventionerad hälso- och sjukvård samt tandvård på samma villkor som bofasta barn och ungdomar.

Gömda barn har tillgång till heltäckande hälso- och sjukvård samt tandvård, men inte subventionerad sådan.

De papperslösa barnen – vilka befinner sig i Sverige utan att ha ansökt om nödvändiga tillstånd att vistas här – har endast rätt till akut sjukvård till fullt pris som de får bekosta själva.

Skillnaderna har kritiserats av internationella aktörer som Paul Hunt, FN:s rapportör för bästa uppnåeliga hälsa, och FN:s barnrättskommitté. De anser att alla barn, inklusive papperslösa, ska ha rätt till hälso- och sjukvård på samma villkor som barn som lagligen vistas i landet.

Flera landsting har antagit egna riktlinjer om att ge utvidgad vård till papperslösa. Ett problem är dock att landstingen endast får ekonomisk ersättning från staten för den vård som är reglerad i lag.

Barnombudsman Fredrik Malmberg välkomnar beslutet.
– Det här en viktig fråga som vi har drivit i många år. Barn i Sverige ska behandlas lika, säger han.