Viktigt lära av misstagen inom den sociala barnavården

Idag offentliggörs utredningen om övergrepp och vanvård inom den sociala barnavården. Arbetet har pågått sedan 2006 och 400 personer som varit omhändertagna under åren 1950-1980 har intervjuats om sina erfarenheter.

- Det är skakande berättelser som kommer fram. Ingen lyssnade på de här människorna när de var barn och unga. Samma känsla av maktlöshet – att ingen lyssnar – möter jag hos barn och unga idag. I vår tid begås fortfarande fel och misstag som vi måste ta itu med, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

Förutom att de barn och unga som idag är vuxna får upprättelse menar Fredrik Malmberg att det är viktigt att vi drar lärdomar av det som hänt för att förbättra för de barn och unga som idag är placerade inom den sociala barnavården.

- När barn och unga förra året berättade hur de isolerades på de särskilda ungdomshemmen var det till en början ingen som trodde på dem. När man sedan granskade avskiljning som metod upptäcktes stora brister, vilket också Statens institutionsstyrelse medgav, säger Fredrik Malmberg.

Utredningen visar att tillsynen av familjehem, hem för vård och boende och särskilda ungdomshem ofta brister. Därför föreslås bland annat sanktioner för socialtjänst som missköter tillsynen.

Beslutet välkomnas av Barnombudsmannen. Men sanktioner räcker inte. Det behövs också ett system som gör det lätt för barn och unga som är omhändertagna att berätta om hur de upplever sin situation och påtala brister. 

Barn och unga måste veta om sina rättigheter, vart de kan vända sig för att slå larm om missförhållanden och att det finns vuxna som är beredda att lyssna på det de har att berätta.

- När samhället omhändertar ett barn tar man på sig ett oerhört stort ansvar. Ett särskilt nationellt barnombud för barn som är placerade inom den sociala barn- och ungdomsvården bör inrättas - förslagsvis kopplat till Socialstyrelsens tillsynsenhet, säger Fredrik Malmberg.