Eldsjälar från världens alla hörn står upp för barnen

Trettiotalet deltagare från 13 länder världen över har samlats i Stockholm för att under tre veckor diskutera hur de kan omsätta FN:s konvention om barnets rättigheter i praktiken.

Barnombudsmannens utbildning The Rights of the Child – A Practical Approach inleddes på internationella barndagen i måndags och pågår till den 22 oktober. Utbildningen genomförs på uppdrag av den svenska biståndsmyndigheten Sida.

Deltagarna representerar alltifrån beslutsfattare på olika nivåer inom statsförvaltningen till projektledare på frivilligorganisationer. Gemensamt är att de har en hög position i sina respektive organisationer.

De delar också samma utmaningar. Att få till stånd grundläggande rättigheter som handlar om tillgång till hälso- och sjukvård, mat och utbildning. Skydda barn vid väpnade konflikter och från exploatering. Och stå upp för rättigheterna för de barn som hamnat i klammeri med rättvisan eller är placerade på institution.

Vad har fört dem hit?

Nätverkande och möjligheten att få utbyta erfarenheter och idéer med likasinnade från andra delar av världen, betonas av många.

Shamiso Mangongo arbetar för Mwana Trust (Child's Hope), en barnrättsorganisation i Zimbabwe.
– Vi ordnar bland annat workshops på skolor om barnkonventionen för att ge röst åt dem som ingen röst har – barnen, säger hon.

Utbildningen hoppas hon ska ge en överblick över hur långt andra länder kommit i genomförandet av barns rättigheter.

Civilsamhället viktig samarbetspartner
Många vittnar om att det ser bra ut på papperet. Barnkonventionen är både välkänd och erkänd bland beslutsfattare på riksnivå.

Verkligheten är en annan. Flera arbetar aktivt med civilsamhället, särskilt ute på landsbygden, för att få lokala beslutsfattare att förstå och acceptera vad barnkonventionen innebär.

Violeta T. Veloso, verksamhetschef för det filippinska representanthuset, vill dela den kunskap hon hoppas tillägna sig med kollegorna i parlamentet och utveckla lagstiftningen för att åstadkomma förändring för barnen.

– Jag är här för att lära mig så mycket som möjligt! Det är så mycket att göra och så lite tid. Men kampen för barnets rättigheter fortsätter och det finns hopp, säger hon.

Ingen förändring utan kunskap
Kunskap är ett tema som återkommer. Skolan har en nyckelroll för att barnen ska lära sig vilka rättigheter de har och bli delaktiga samhällsmedborgare.

Det kräver att även de yrkesgrupper som kommer i kontakt med barn och unga – exempelvis lärare, socialarbetare, åklagare, polis och militär – får utbildning om barnkonventionen.

Wilson de los Reyes Aragón är folkrättsjurist på ett forskningscenter för mänskliga rättigheter med verksamhet i Colombia och Guatemala.

– Kunskap är makt. Vi fungerar som rådgivare åt frivilligorganisationer och hjälper dem att bearbeta de lokala myndigheterna som ibland är motsträviga till att förverkliga barns rättigheter.

"Vi jobbar på det"
N.V. Vasudeva Sharma är verksamhetschef för Child Rights Trust i Indien – ett av de länder där flest barn och unga lever. Halva befolkningen är under 18 år men barn inte anses vara fullvärdiga människor.

I likhet med flera andra aktörer på området arbetar organisationen inte direkt med barnen, utan för barnen genom att förändra vuxenvärldens attityder. Hans motto lyder: varje rättighet för varje barn.

– Situationen är tuff med en av världens högsta barnadödlighet och hög risk att överges eller hamna på gatan. Men vi jobbar på det!