Ensamkommande asylsökande barn har särskilt skyddsbehov

FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) gäller alla barn som befinner sig i Sverige – oavsett medborgarskap och juridisk status.

Ensamkommande asylsökande barn har samma rättigheter som alla andra barn som vistas i vårt land. Samtidigt har de ett särskilt skyddsbehov genom att de saknar föräldrar och andra vuxna anhöriga.

Sverige har en skyldighet att ge dessa barn skydd och stöd, utbildning, hälso- och sjukvård och en meningsfull vardag med fritidsaktiviteter.

De har också rätt till ett långsiktigt och tryggt boende som kan lindra påfrestningen under asylprocessen.

God man inom 24 timmar
Ensamkommande asylsökande barn har rätt till en god man, vars uppgift är att agera både förmyndare och vårdnadshavare och företräda barnets intressen.

FN:s barnrättskommitté har rekommenderat Sverige att säkerställa att alla ensamkommande asylsökande barn får en god man utsedd inom 24 timmar efter att de kommit hit.

Trots detta får många av barnen vänta alldeles för länge på att en god man ska utses.

Brister i mottagandet

Barnombudsmannen har under många år uppmärksammat de ensamkommande asylsökande barnens situation och bristerna i det svenska mottagningssystemet för barnen.

Under 2010 väntas 2 400 ensamkommande barn söka asyl i Sverige. Det är cirka 150 fler än förra året. Men i dagsläget tar endast 170 av Sveriges 290 kommuner emot ensamkommande asylsökande barn. (Källa: Migrationsverket)

Många barn tvingas därför leva i så kallade ankomstboenden under lång tid innan de får plats på ett långvarigt och stabilt boende under asylprocessen. Detta gör att handläggningstiderna av barnens asylärenden drar ut på tiden.

Tillsammans med Migrationsverket och Rädda Barnen har vi uppmanat kommunerna att ta sitt ansvar och ta emot ensamkommande barn under asylprocessen.