Tandläkare tillfrågas om barns utsatthet

Utredaren Hanna Larheden analyserar svaren

Mer än hälften av alla misshandelsskador på barn i Sverige är synliga från axelpartiet och uppåt – kring hals, ansikte och i munnen.

– Eftersom tandläkarna träffar alla barn kontinuerligt från tre års ålder är de en viktig yrkesgrupp när det handlar om att upptäcka våld och övergrepp, berättar Hanna Larheden, utredare hos Barnombudsmannen sedan drygt ett år tillbaka. Dessförinnan analytiker på Försäkringskassans huvudkontor, inriktad på sjukförsäkringen.

Frågan om tandvårdens ansvar för barn som far illa diskuterades när de nordiska barnombudsmännen träffades våren 2009. Det visade sig att tandvården trots sin anmälningsplikt sällan anmäler misstänkta fall till socialtjänsten.


I ett gemensamt uttalande skickade därför de nordiska barnombudsmännen en uppmaning till myndigheterna i sina respektive länder. Budskapet löd: Uppmärksamma tandvårdens viktiga roll för att upptäcka och förebygga omsorgsbrist och övergrepp mot barn.

Enkät till Folktandvården
Barnombudsmannen skickade i somras ut en enkät till samtliga klinikchefer inom Folktandvården, drygt 600 i landet, för att ta reda på vilka rutiner som finns och hur personalen agerar vid misstanke om att ett barn far illa.

En snarlik enkät skickades via klinikcheferna till tandläkarna inom Folktandvården. Cheferna är visserligen delaktiga i det kliniska arbetet, men man ville ändå skapa en direkt dialog med tandläkarna som grupp.

– Folktandvården täcker nästan alla barn. Endast 2-5 procent av barnen går till privattandläkare, förklarar Hanna.

Belyser utsatthet
Enkäten belyser tre områden av utsatthet: våld/övergrepp, omsorgssvikt i hemmet och dental försummelse som extrem karies och tandröta.

– Vi är intresserade av att ta del av tandvårdens erfarenheter av att träffa barn med olika problembilder. Hur ofta är man i kontakt med och anmäler till socialtjänsten när man möter barn som är utsatta, förklarar Hanna.

Stort intresse och engagemang för frågorna, summerar hon responsen. Datainsamlingen är nu i sin slutfas. Innan resultaten offentliggörs senare i höst ska materialet kvalitetsgranskas.

Förutom arbetet med tandläkarenkäten sammanställer och analyserar Hanna just nu barnstatistiken som Barnombudsmannen presenterar i ”Upp till 18 – fakta om barn och ungdom” den 25 november.

Hon ansvarar också för att utveckla ett webbaserat uppföljningsverktyg som ska göra det möjligt att följa barnrättspolitiken, som lanseras nästa år.