Barn i samhällsvård utmanar oss på Barnrättsdagarna 2011

Barn i samhällsvård är temat för 2011 års barnrättsdagar som äger rum den 8-9 mars på Conventum i Örebro.
Barn som av olika skäl är placerade utanför hemmet har samma rätt till utbildning, hälsa och utveckling som alla andra barn. Men så är inte alltid fallet.
 
Det är inte alltid helt självklart hur deras rättigheter ska tas hänsyn till. Socialtjänst, skola, hälso- och sjukvård - alla har ansvar för att alla barn får sina rättigheter tillgodosedda. Det krävs vilja, kunskap och förståelse för att skapa en förändring till det bättre.

Under 2011 års barnrättsdagar får du ta del av ungas egna erfarenheter, aktuell forskning, spännande projekt och debatt med makthavare.

”Det finns hopp”
Skådespelaren Morgan Alling är en av föreläsarna. Han har nyligen gett ut boken ”Kriget är slut” om sina egna upplevelser av att vara ett barn i samhällets vård.

– Jag har inte skrivit den här boken för min skull – jag är klar med min historia. Utan för att ingjuta styrka, mod och kraft. Det finns hopp, berättar Morgan Alling.

Boken kom till efter att Morgan och hans fru besökt ett av de fosterhem där han som barn bodde en tid. En grannfru dök upp och sa: ” Vi hörde hur ni skrek därinne. Men vad skulle vi göra?”

”De ska inte få mig” är ett uttryck som återkommer i boken. Vad menar du med det?

– Jag vill skicka ett budskap till dem som arbetar med barn i utsatta situationer. Barndom och bakgrund är inte ett hinder för att göra det man vill med sitt liv. Man får aldrig ge upp!

Samhällsvård ur ett välfärdsperspektiv
Forskaren Marie Sallnäs berättar om sitt arbete som handlar om ungdomar i familjehem och vid institutioner ur ett välfärdsperspektiv.
 
Barnombudsmannen presenterar resultaten av sitt projekt Unga Direkt. Ett regeringsuppdrag som gått ut på att inhämta barn och ungdomars åsikter om och erfarenheter av vistelse i familjehem och hem för vård eller boende (HVB).

Dessutom finns ett flertal seminarier på temat att välja mellan.

Barnrättsdagarna är ett årligen återkommande samarrangemang mellan Barnombudsmannen, Barnrättsakademin och Allmänna Barnhuset. Syftet är att vara en inspirerande mötesplats om barn och ungas rättigheter. Läs mer på Barnrättsdagarnas webbplats: www.barnrattsdagarna.se

Vill du redan nu anmäla ditt intresse? Skicka ditt namn och din e-postadress till
susanne.bjork@barnombudsmannen.se så får du information skickad direkt till dig.

OBS! Gäller inte som anmälan till konferensen.