Alla barn har en absolut rätt att få gå i skolan

Idag presenterar utredningen om rätt till skolgång för barn som vistas i landet utan tillstånd sitt betänkande. Utredningen har tittat på de papperslösa barnens rätt till skolgång, förskoleverksamhet och skolbarnomsorg – även på fristående skolor.

Redan när regeringen tillsatte utredningen i augusti sa utbildningsminister Jan Björklund att ”alla barn har rätt att gå i skolan”.

En tidigare utredning har behandlat rätten till skolgång för barn som har fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd i Sverige, och gömmer sig för att inte avvisas eller utvisas.

Christopher Carlson, jurist hos Barnombudsmannen som har följt denna fråga, vad är det som står på spel?

– Det finns några viktiga nyckelfrågor att lösa för att skolgång för alla barn ska bli verklighet. Som hur skolan och socialnämnden ska förhålla sig till de här eleverna. Idag har skolan skyldighet att underrätta polisen om de tar emot ett barn som inte är registrerat. Socialnämnden har på samma sätt skyldighet att lämna ut uppgifter om dessa barn till polisen. Men med ett sådant system vågar ju inget barn komma till skolan!

FN:s barnrättskommitté har vid upprepade tillfällen kritiserat Sverige för att barn som saknar uppehållstillstånd, i synnerhet gömda och papperslösa barn, inte har tillgång till utbildning.

Vad är din förhoppning att utredningen kommer fram till?

– Barnkonventionens artikel 28 som handlar om rätten till utbildning är väldigt tydlig. Alla barn har en absolut rätt att få gå i skolan. Jag hoppas att man tar till sig barnkonventionen på det sätt som det är tänkt. Det är verkligen dags att alla barn får sin rätt till utbildning tillgodosedd.