Omdebatterade drogtest på skola ska utredas

Brinellgymnasiet i Nässjö har trots Skolinspektionens invändningar börjat drogtesta slumpmässigt utvalda elever, vars föräldrar gett sitt samtycke. Detta enligt ett beslut i barn- och utbildningsnämnden i Nässjö.

Skolinspektionen har två invändningar. Dels är det olagligt att tvinga en elev att lämna ett drogtest, dels kan även ett frivilligt test uppfattas som påtvingat.

Nu har drogtesterna anmälts till Justitieombudsmannen (JO) med motiveringen att de strider mot grundlagen, rapporterar nyhetsbyrån TT.

Drogtester av minderåriga får endast utföras av polisen när socialtjänsten behöver denna information för att kunna sätta in åtgärder för ett visst barn.

Barnombudsmannen menar att svensk lagstiftning ska följas.

– Det är viktigare att lägga resurser på att ge barnen stöd. Oftast vet man vilka barn som är i riskzonen för att använda droger, säger Fredrik Malmberg.