Barnrättsdagarna: Inspirerande mötesplats om barn

31 maj – 1 juni 2010 på Conventum i Örebro

Årets tema: Utvärdering och uppföljning 

Barnrättsdagarna är en årlig mötesplats för alla som vill utveckla sig och sitt arbete inom barnrättsområdet. Här möts chefer och medarbetare från såväl statliga myndigheter, kommuner och landsting/regioner som från frivilligorganisationerna. Alla med ett och samma fokus: Att förverkliga barnkonventionen!

Barnrättsdagarna 2010 har temat Utvärdering och uppföljning och vi har samlat intressanta forskare, beslutsfattare och verksamhetsföreträdare som kommer att inspirera oss i föreläsningar, debatter och diskussioner. Under dagarna ges konkreta exempel och redskap för hur verksamheter kan följa upp och utvärdera sitt arbete med ett barnrättsperspektiv.

Huvudtalare: David Archard, Professor of Philosophy and Public Policy, Lancaster University (författare till boken Children: Rights and Childhood) och Lars Oscarsson, professor i socialt arbete vid Örebro universitet.

Under dagarna kommer det att finnas två paneldiskussioner och ett flertal seminarier att välja mellan. Dessa visar på konkreta exempel och ger redskap för uppföljning, utvärdering och utveckling av arbete med barn och unga inom skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Carl-Johan Stenlund, Kari Hamfors-Wernolf och Per Wernolf inspiratörer och skådespelare från Ad-lib, kommer att leda oss genom Barnrättsdagarna 2010.

I år har regeringen lämnat ett stöd till Barnrättsdagarna och vi kan därför erbjuda detta tvådagars arrangemang inklusive lunch och kaffe för endast 625:- (inkl. moms).

Anmäl dig senast den 6 maj på www.barnrattsdagarna.se
Obs! Begränsat antal platser.

Arrangörer för Barnrättsdagarna är Barnombudsmannen, Barnrättsakademin och Stiftelsen Allmänna Barnhuset.