Gemensamt brev till sex landsting som skuldsätter barn

Barnombudsmannen, Konsumentverket och Kronofogden har idag skickat ett gemensamt brev till de sex landsting som fortsätter att skicka ut påminnelser för obetalda hälso- och sjukvårdskostnader samt tandvårdskostnader.

Oavsett om det görs i barnets eget namn eller till målsman för barnet blir barnet gäldenär och därmed skuldsatt – något vi finner både märkligt och ovärdigt.