Glädjande besked från landstinget i Uppsala

Landstinget i Uppsala län meddelar att man avskriver samtliga skulder för obetalda hälso- och sjukvårdskostnader samt tandvårdskostnader som uppstått när patienten var minderårig.

Detta efter en uppmaning från Barnombudsmannen, Konsumentverket och Kronofogden att frigöra skuldsatta barn från deras skulder.

– Fantastiskt glada nyheter, säger barnombudsman Fredrik Malmberg som hoppas att övriga fem landsting vars inkassobolag idag fortsätter att skicka ut påminnelser och i och med detta skuldsätter barn, följer Uppsalas exempel och sätter punkt för hanteringen.

Här kan du läsa brevet till landstingen om skuldsättning av barn :