Glädjande nya uppgifter placerar Östergötland i topp

Östergötlands läns landsting har i Östgöta Correspondenten påtalat att Barnombudsmannen missuppfattat landstingets rutin vid överföring av ärenden rörande barn till inkasso.

I Barnombudsmannens uppföljning av landstingens skuldsättning av barn angav vi att inkasso avskriver ärendet efter att en påminnelse skickats till målsman för barnet. Detta stämmer inte. Inkasso avskriver barns skulder omgående utan vidare åtgärder.

Mot bakgrund av ovanstående tog Barnombudsmannen en förnyad kontakt med både inkassobolaget och Östergötlands läns landsting för att komplettera den information vi tidigare fått. 

Vid dessa samtal har Barnombudsmannen fått ny information som inte delgetts oss tidigare. De nya uppgifterna från inkassobolaget visar att Östergötland under 2009 avskrivit alla tidigare skulder gällande barn.

Därmed kvalar Östergötland glädjande nog in bland de sammanlagt tre landsting som vidtagit retroaktiva åtgärder för att frigöra barn från skulder.

Till pressmeddelandet: