Nytt uppdrag: Lyssna på barn i familjehem och HVB-hem

Regeringen har beslutat att ge Barnombudsmannen i uppdrag att under 2010 inhämta barn och ungdomars åsikter om och erfarenheter av vistelse i familjehem och hem för vård eller boende (HVB).

Barnombudsmannen ska träffa och lyssna på barn som just nu är placerade i familjehem eller HVB-hem. I uppdraget ingår även att utveckla en metodhandbok som kommuner, landsting och myndigheter kan använda för att lyssna på barn och ungdomar i utsatta situationer.

– Äntligen får barn och unga med egen erfarenhet av den sociala barnavården möjlighet att berätta om hur de upplever sin situation. De kommer också att få möta makten, som lovat att ta del av deras råd och synpunkter, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

Barnombudsmannen får 1,5 miljoner kronor för att genomföra uppdraget som ska redovisas den 1 april 2011. Uppdraget ska genomföras i samråd med Socialstyrelsen.

Uppdraget till Barnombudsmannen är en del i regeringens arbete med att stärka barnets rättigheter och möjligheter att komma till tals inom den sociala barn- och ungdomsvården.

– Det räcker inte med regler och system som vuxna tror fungerar. Det visar inte minst Vanvårdsutredningen som nyligen presenterades. För att kunna förbättra den sociala barnavården måste vi lyssna på dem som är experter – det vill säga barn och unga som är placerade i familjehem och HVB-hem idag. Därför är det oerhört glädjande att regeringen tar detta initiativ, säger Fredrik Malmberg.