Barnombudsmannen inrättar nytt råd med barnrättsexperter

I fjolårets årsrapport skrev jag att Barnombudsmannen ska agera på mandat från barn och unga. Barnombudsmannen ska lyssna på hur barn och unga upplever att barnkonventionen respekteras i den verklighet som är deras.

Och när det brister är det vårt uppdrag att bevaka och driva på så att det offentliga Sverige tar barnen och deras rättigheter på större allvar. Det är roligt att konstatera att detta förhållningssätt nu ger resultat och leder till att barns livssituation förändras.

I dagarna har vi presenterat årsrapporten för 2010. Vi har lyssnat på barn och unga på de särskilda ungdomshemmen och utifrån deras berättelser har vi haft en djupgående dialog med Statens Institutionsstyrelse. En dialog som redan lett till flera konkreta förändringar, inte minst vad gäller barnens rättssäkerhet.

Ett annat exempel är hur vi utifrån det unga berättat för oss om sina skulder till landstingen snart har lyckats få alla landsting att göra något åt den skuldfälla som tidigare drabbade 12 000 barn.

Ett tredje exempel handlar om hur vi nu utifrån det barn och unga förmedlar till oss lyfter kommunernas ansvar att agera effektivare mot kränkningar i skolan.

Även om dialogen med barn och unga är den främsta källan till kunskap för vår myndighet så är det naturligtvis också viktigt att vi har en bra dialog med kloka vuxna.

Jag är därför mycket glad över att i dag kunna presentera Barnombudsmannens nya råd med barnrättsexperter. Det är ett råd som besitter mycket sakkunskap i de frågor vi arbetar med och jag är helt övertygad om att rådet kommer att ge ett stort bidrag till myndighetens arbete.

Förutom att bistå med kloka synpunkter och vara bollplank åt myndigheten kommer rådet att kunna peka på de utmaningar och problem som experterna själva identifierar genom sina kontaktnät.

Möt Barnombudsmannens råd med barnrättsexperter. Följ länken nedan