Bedömningen av barns asylskäl ska kartläggas

Nu ska utlänningslagens bestämmelse om synnerligen ömmande omständigheter som grund för uppehållstillstånd kartläggas – särskilt när barn är berörda. Det meddelade Justitiedepartementet tidigare i veckan.

Hovrättsrådet Eva Lönqvist har fått uppdraget som ska redovisas senast den 30 april 2011. Om det skulle visa sig att praxis i bedömningen blivit för restriktiv kan regeringen vidta åtgärder, aviserar migrationsminister Tobias Billström.

Barnombudsman Fredrik Malmberg välkomnar en kartläggning.
– Det är viktigt att analysera konsekvenserna av den nya lagstiftningen och hur den påverkar de enskilda barnen, säger han.

En genomgång av domar från Migrationsöverdomstolen gällande synnerligen ömmande omständigheter och barn, som Barnombudsmannen gjorde förra året, visade att bestämmelsen tolkas snävare än vad utlänningslagen ger utrymme för.

Bestämmelsen synnerligen ömmande omständigheter var aldrig tänkt att utgöra en skärpning jämfört med 1989 års utlänningslag. Trots detta finns tecken på att tillämpningen av bestämmelsen blivit hårdare än tillämpningen av den tidigare bestämmelsen om humanitära skäl.

Barnombudsmannen anser att det krävs en tydligare lagstiftning där barnets rättigheter enligt barnkonventionen ska vara vägledande. Det bör även införas ett särskilt lagrum avseende barnspecifika skäl för uppehållstillstånd.

– Barnets bästa och barnets rätt att bli hörd tas inte på tillräckligt stort allvar av Migrationsverket och migrationsdomstolarna. Barn behöver synliggöras som egna individer med egna skäl för uppehållstillstånd – helt enkelt för att många övergrepp och kränkningar kan få andra och allvarligare konsekvenser om de drabbar barn än om de drabbar vuxna, säger Fredrik Malmberg.