Inget barn ska behöva drabbas av vräkning

Allt fler barnfamiljer vräks, rapporterar SVT. Och i Dagens Nyheter kunde man i förra veckan läsa att hemlösheten bland unga i Stockholm ökar. Majoriteten har idag utländsk bakgrund. Många har diagnostiserats med asperger/adhd sent i livet och blivit utslängda hemifrån för att de inte kunnat bidra med inkomster till familjen.

Hemlösheten i Sverige kartlades senast 2005. Då framkom att 30 procent av de vuxna hemlösa var föräldrar till barn under 18 år. Men mörkertalen för barn och unga var stora. Nu planerar Socialstyrelsen för en ny kartläggning.

Barnombudsmannen menar att barn och unga måste beaktas vid en förnyad kartläggning eftersom de drabbas hårt av hemlöshet.

– Barn och unga har rätt till trygga uppväxtförhållanden och därför är det angeläget att arbetet fortsätter för att inget barn ska drabbas av vräkning, säger Eva Norén-Björn, utredare hos Barnombudsmannen.

Socialstyrelsens mål är att inga barn ska drabbas av vräkning. Men Kronofogdens statistik visar att 618 barn tvingades flytta från sina hem under 2009.

Resultaten från den första nationella kartläggningen av barn som rymmer och kastas ut hemifrån presenterades samma år. Där uppger 11 procent av ungdomarna att de varit med om uppbrott från hemmet. Flertalet säger att det beror på en konfliktfylld hemmiljö.

För att kunna förbättra barns och ungas situation är det viktigt att kartlägga hur verkligheten ser ut – omfattningen och orsakerna till problemet, menar Eva Norén-Björn.

– Man behöver även ta fram lämpliga arbetssätt för att motverka hemlöshet bland barn och unga, säger hon.