”Kontakten med människorna har varit roligast”

Det är Inger Svenssons sista arbetsvecka. På måndag väntar pensionen och hon får mer tid att ägna sig åt sina egna barn och de fyra barnbarnen.

Under de 15 år som hon varit registrator på myndigheten har rollen sett lite olika ut beroende på vem som varit chef för myndigheten. Hon har jobbat med alla tre och varje barnombudsman har arbetat på sitt sätt.

– I början svarade jag även på brev och tog hand om personalens tidrapportering. Under en period skötte jag pressregistret, kategoriserade och arkiverade pressklipp, berättar Inger.

En informell arbetsuppgift som har följt henne genom åren är att varje dag bläddra i alla tidningar för att se om det finns något viktigt för kollegorna att ta del av.

Huvuduppgifterna har varit att bemanna växeln och ansvara för hanteringen av inkomna ärenden –arkivera efter ämnesområden och föra statistik över vilka frågor som man kontaktar myndigheten om. 

– Förr fick vi allt med brev.  Idag kommer de flesta ärenden in via e-post. Det är ett fåtal som skriver brev nuförtiden.

Samtalen kan handla om precis vad som helst. Ungefär en tredjedel rör vårdnadstvister. Mobbning i skolan och nedläggning av skolor är andra vanliga frågor. Många ringer för att de inte har någon annan att prata med. Inger lyssnar och talar om vart de kan vända sig för att få hjälp.

– De har ringt om precis allt! På 15 år har jag lärt mig en hel del om saker och ting.

Barnombudsmannens uppdrag är att bevaka och driva på genomförandet av barnkonventionen i det svenska samhället. Myndigheten får inte gå in i enskilda ärenden.

– Många samtal handlar om barn som far illa på olika sätt. De är tuffa och man mår verkligen dåligt själv efteråt, säger Inger och fortsätter:

– Det händer att människor blir arga och undrar varför vi finns till när vi inte kan göra något. Då hänvisar jag till Socialdepartementet eftersom det är regeringen som tillsatt myndigheten och beslutat om uppdraget.

Växelns öppettider har också varierat genom åren. I och med den nya organisationen är nu telefontiden två timmar om dagen och handläggarna får ta samtal enligt ett roterande schema. När Inger lämnar myndigheten tar en kollega över delar av hennes arbetsuppgifter.

Arbetskamraterna är en stor anledning till att hon har trivts så bra med jobbet och Inger kommer att sakna det sociala umgänget.

Vad har varit roligast med jobbet?
– Kontakten med människorna och att jag har lärt mig så mycket om hela statsapparaten. Sånt som man läst om i skolan – nu vet jag hur det fungerar i verkligheten!