Västernorrland avskriver barns skulder

Nu följer även Västernorrlands läns landsting uppmaningen från Barnombudsmannen, Konsumentverket och Kronofogden och avskriver alla krav på de barn som idag är skuldsatta på grund av att deras föräldrar underlåtit att betala för hälso- och sjukvård samt tandvård.

– Nu väntar vi bara på samma positiva besked från de fyra landsting som fortfarande håller fast vid sina fordringar, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.