Utredning föreslår skolgång för alla barn på lika villkor

Barn som vistas utan tillstånd i Sverige ska ha samma rätt till utbildning, förskola och fritids som barn som är bofasta här. Det föreslår utredningen om skolgång för alla barn (SOU 2010:5).

– Det är mycket positivt och något vi jobbat för länge. FN:s konvention om barnets rättigheter, som Sverige har förbundit sig att leva upp till, säger att alla barn ska ha rätt till skolgång på lika villkor, säger Lisbeth Thurnell, utredare hos Barnombudsmannen.

Däremot bör de gömda och papperslösa barnen undantas från skolplikten eftersom det inte går att hämta barn med okänd adress till skolan. Barnombudsmannen anser inte heller att polis ska kunna hämta barn i skolan när en familj ska utvisas.

– Skolor och förskolor måste vara frizoner där eleverna får utbildning och utvecklas. Det är viktigt att barnet känner sig tryggt och att föräldrarna vågar låta sina barn gå dit, säger Lisbeth Thurnell.

Socialtjänstens skyldighet enligt utlänningslagen att lämna uppgifter om familjer som ska utvisas till polisen är också problematisk.

– Många drar sig för att anmäla att ett barn far illa eftersom de är rädda för att polisen då ska få veta var barnet befinner sig. Det gör det svårt att upptäcka missförhållanden i dessa familjer, säger Lisbeth Thurnell.


Till Barnombudsmannens remissvar: