Barns gamla skulder skrivs av i Halland

De skulder som barn har till landstinget i Halland ska avskrivas. Det beslutade Hallands landstingsstyrelsen i dag.Det finns ett antal barn och unga vuxna som, främst genom att de inte har kommit till besök i sjuk- och tandvården, har fått skulder till Landstinget Halland. Nu ändras lagen så att dessa skulder istället, när det gäller underåriga, kommer att bli föräldrarnas eller annan så kallad förmyndares skuld. Som en följd av lagändringen kommer landstinget att avskriva de gamla skulder där barn är betalningsansvariga. Det samma gäller skulder som unga vuxna har, om skulden har uppstått när personen var underårig. Totalt handlar det om cirka 1,3 miljoner kronor och det berör omkring 2 500 barn och unga vuxna i Halland.

– Vi har arbetat för den här lagändringen, säger landstingsstyrelsen i Hallands ordförande Mats Eriksson. Det är inte vår mening att bidra till att barn börjar sitt vuxenliv med skulder. Det är också logiskt att det är de vuxna som har ansvaret för den här typen av fordringar från landstinget, forsätter Mats Eriksson, landstingsstyrelsens ordförande i Halland.