Drygt tusen barn och unga fortsatt skuldsatta trots lagändring

Från den första juni kan minderåriga inte längre skuldsättas, enligt en ny lag. En grupp av ungdomar omfattas emellertid inte av lagändringen.

När två eller tre ungdomar har begått ett brott har de tillsammans ansvar för att betala skadestånd till brottsoffret, ett så kallat solidariskt skadeståndsansvar.

För att uppmärksamma regeringen på de skuldsättningsproblem som detta kan medföra för barn och unga har Kronofogden och Barnombudsmannen gått samman i en skrivelse.

– Vid årsskiftet fanns cirka 1 100 barn och unga under 18 år registrerade hos Kronofogden till följd av obetalda eller för sent betalda skadeståndsskulder. Var fjärde av dem bar ett solidariskt skadeståndsansvar, säger rikskronofogde Eva Liedström Adler.

Många uppfattar det som orättvist att behöva hamna hos Kronofogden trots att man upplever att man har betalat sin del av skadeståndet.

– Incitamentet att göra rätt för sig är lågt med detta system. Den som hamnar i en skuldfälla riskerar ökad utslagning och får svårt att komma in i samhället igen, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

För ett år sedan uppmärksammade Barnombudsmannen, Kronofogden och Konsumentverket de 12 000 barn och ungdomar som var skuldsatta på grund av att deras föräldrar inte betalat för tand- och sjukvårdskostnader.

Nya lagar gäller aldrig retroaktivt. Barn och unga som redan har skulder omfattas alltså inte. I väntan på att den nya lagen skulle träda i kraft valde de flesta landsting att frysa pågående ärenden.

Men sex landsting – Blekinge, Gävleborg, Sörmland, Uppsala, Västernorrland och Västmanland – fortsatte att under våren skicka ut inkassokrav till barn och unga.

Efter uppmaningar från Barnombudsmannen, Kronofogden och Konsumentverket har nu även dessa landsting beslutat att avskriva samtliga skulder hos minderåriga.