Utredaren som tror på mötesplatser för kunskapsutbyte

Kenneth Ljung har arbetat hos Barnombudsmannen sedan 1998 och börjar enligt egen utsago känna sig som en del av inventarierna. På visitkortet står det utredare. Arbetsuppgifterna har sedan starten rört sig inom sfären barnkonventionens genomförande i kommuner och landsting.

Den bärande punkten har varit frågan om barns och ungas röster och rätt att uttrycka sina åsikter – artikel 12 i barnkonventionen.
– Där finns stora behov och brister, menar Kenneth.

Under våren har han haft bråda dagar med att förbereda för Barnrättsdagarna som gick av stapeln i Örebro i månadsskiftet maj-juni. Regeringen bidrog med pengar för genomförandet. Därigenom kunde man utveckla en webbplats för att sprida information till fler intressenter än de cirka 500 som bevistade konferensen.

Barnrättsdagarna ska bli ett årligen återkommande forum för den som vill fördjupa sig i barnrättsfrågor. En mötesplats där man kan fylla på kunskap och delge varandra erfarenheter. Bakom arrangemanget står Barnombudsmannen, Barnrättsakademin och Allmänna barnhuset.

– Årets tema var uppföljning och utvärdering. Regeringen har betonat vikten av detta i arbetet med barnrättsfrågor. Vi ville lyfta fram olika erfarenheter och olika sätt att se på begreppen, berättar Kenneth.

Inspirationsföreläsningar varvades med mer praktiska seminarier. I paneldiskussioner diskuterades inflytande och delaktighet lokalt och vad som behöver göras på nationell nivå för att ta ytterligare ett steg framåt med att förverkliga barnkonventionen. På plats fanns också ett antal ungdomar från Rädda Barnens Ungdomsförbund som gav synpunkter på Barnrättsdagarnas upplägg och innehåll och vilka frågor som de tycker är viktiga att belysa.

Responsen från deltagarna har överlag varit positiv. Moderatorerna från improvisationsteatergruppen Ad lib lockade till skratt och gjorde succé. Somliga efterlyste dock fler inslag med barn och unga i programmet.

Att rodda ett arrangemang för 500 deltagare innebär en stor mental anspänning. Det tar både tid och kraft.
– Man vill ju att det ska ge någonting för de 500 personer som tagit sig tid att komma. Samtidigt får man en kick när det är klart och har gått bra, säger Kenneth.

Mötena med människor är berikande.
– Under åren har jag fått oerhört mycket tankar, insikter och kunskaper genom att reflektera tillsammans med andra samhällsaktörer. Därför tror jag på mötesplatser som Barnrättsdagarna, säger Kenneth.

2011 års Barnrättsdagar äger rum på Conventum i Örebro den 8-9 mars.

Till Barnrättsdagarnas webbplats