Barnets bästa måste beaktas i högre grad vid överföringar enligt Dublinförordningen

Principerna om barnets bästa och barnets rätt att komma till tals enligt utlänningslagen måste beaktas i högre grad vid överföringar enligt Dublinförordningen. En individuell prövning måste alltid ske i Dublin-ärenden.

– Det finns skäl för regering och riksdag att ta till sig beskeden från EU-kommissionär Cecilia Malmström att Dublinförordningen medger flexibilitet särskilt vad gäller ensamkommande barn, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

Tidigare i år bad Barnombudsmannen Migrationsverket att göra en grundlig utredning av hur mottagandet av ensamkommande barn fungerar på Malta. Bakgrunden var rapporter från FN och frivilligorganisationer som Amnesty och Läkare utan gränser som tydde på att grundläggande rättigheter inte tillgodoseddes.

I juli reste Migrationsverket till Malta för att på plats undersöka situationen. I en rapport som presenterades den 17 augusti sammanfattar Migrationsverket sina intryck. Slutsatsen är att barnen omhändertas på ett tillfredsställande sätt på Malta.

Rapporten bygger på samtal med myndigheter och frivilligorganisationer men återspeglar inga intervjuer eller samtal med barn. Det är naturligtvis en brist. I en rapport av det här slaget är det viktigt att återge och diskutera hur de barn saken handlar om ser på sin situation.

Barnombudsmannen har ingen möjlighet att bedöma om Migrationsverkets rapport om Malta fullt ut är rättvisande eller inte.

– Det jag kan konstatera är att ensamkommande barn som kommit till Sverige från Malta känner stor oro inför att tvingas återvända. Jag är mycket bekymrad över situationen för den höga andel barn som gått under jorden i Sverige ställda inför ett avvisningsbeslut till Malta, säger Fredrik Malmberg.

Myndigheten har haft kontakt med offentliga biträden i fall där barn säger sig föredra att avvisas från Sverige till krigshärdar som Somalia framför att tvingas tillbaka till ett, som de upplever, omänskligt mottagande på Malta.

– Som barnombudsman känner jag oro över att ensamkommande asylsökande barn kan känna en sådan desperation, säger Fredrik Malmberg.