Elfte upplagan av internationell utbildning om barns rättigheter

Just nu pågår förberedelserna för Barnombudsmannens utbildning The Rights of the Child – A Practical Approach som äger rum i Stockholm den 4-22 oktober. Sedan starten 1999 har cirka 250 personer från hela världen utbildats om barnets rättigheter.

Årets deltagare kommer från Bangladesh, Burma, Colombia, Indien, Kenya, Moldavien, Moçambique, Nepal, Pakistan, Sydafrika, Filippinerna, Uganda och Zimbabwe.

Gruppen består av tjänstemän som arbetar med barnfrågor inom statlig verksamhet, parlamentariker och representanter för frivilligorganisationer som arbetar med barns rättigheter.

– Det blir en spännande mix av människor! För Barnombudsmannen är det ett tillfälle att utbyta erfarenheter och kunskaper om barnkonventionens tillämpning i olika länder, säger Jorge Rivera som är ansvarig för programmet.

Utbildningen genomförs på uppdrag av den svenska biståndsmyndigheten Sida. Syftet är att ge fördjupade kunskaper om FN:s konvention om barnets rättigheter och om olika sätt att förverkliga barnkonventionen.

Deltagarna får också handledning för att utforma egna utvecklingsprojekt i sina hemländer – detta arbete redovisas i en uppföljande del våren 2011.

Den tre veckor långa utbildningen innehåller föreläsningar med internationellt erkända barnrättsexperter som engelsmannen Peter Newell, som har utarbetat en handbok för genomförandet av barnkonventionen.

Det blir också studiebesök för att se hur olika samhällsaktörer arbetar med barns rättigheter. Däribland Polisen, Fryshuset, Botkyrka kommun, Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) och Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL).