Levande diskussion bästa sättet att väcka eftertanke hos bloggande föräldrar

Det har blivit allt vanligare att föräldrar exponerar sitt familjeliv och däribland sina barn i bloggar på nätet. Med anledning av detta får Barnombudsmannen allt fler frågor från allmänheten om föräldrars ansvar.

Många undrar vad som gäller, vad vi som myndighet kan göra åt utvecklingen i stort och när det gäller specifika fall där barn framställts i text och/eller bild på ett utlämnande sätt.

Exponering av barn i media är en angelägen fråga som har engagerat oss under flera år. Barnens skydd när vårdnadshavarna till exempel bloggar är ett dilemma.

Bloggen är ju per definition ett personligt uttryck för individens yttrandefrihet, vilket innebär att det är upp till var och en att göra en bedömning utifrån sunt förnuft när man lämnar ut sitt och andras privatliv. Privatpersoners blogginlägg regleras inte i lag.

Barnombudsmannen får aldrig utreda eller kommentera enskilda ärenden. I vårt uppdrag ingår inte heller att ta fram riktlinjer för vilken typ av material som det är ok att publicera på föräldrabloggar, vilket ibland efterfrågas. Det är också osäkert om riktlinjer utfärdade av en myndighet skulle göra någon skillnad.

Barnombudsmannen tror att samtal om det problematiska med att lämna ut information om sina barn offentligt är det absolut bästa sättet att väcka eftertanke hos dem som bloggar. Det är viktigt att hålla diskussionen levande med ett barnperspektiv.