Finalisterna till Årets ungdomskommun klara

Ungdomsstyrelsen utser sedan 1996 Årets ungdomskommun. Vinnaren koras på Ungdomsstyrelsens rikskonferens den 30 november. I år har Borås, Söderhamn och Åmål tagit sig till final.

Eva Norén-Björn hos Barnombudsmannen ingår i den expertgrupp som hjälper Ungdomsstyrelsen att utse finalisterna. Det slutgiltiga beslutet tas av Ungdomsstyrelsens generaldirektör Per Nilsson. I år var det tolv kommuner som ansökte om att få bli Årets ungdomskommun.

Kommunerna bedöms utifrån en mängd olika kriterier. Att utgå från barnkonventionen i arbetet med ungdomar är en viktig aspekt, poängterar Eva Norén-Björn, som i urvalsprocessen framhävt betydelsen av att ha ett tydligt barnperspektiv.

Till nästa år skulle hon gärna se att ansökningarna görs i samarbete med ungdomarna i kommunen.

– Det är anmärkningsvärt att ingen av de sökande i år involverat ungdomarna. I alla fall är det inget som har framkommit i deras ansökningar, säger hon.