Den som inte känner till sina rättigheter har svårt att förstå när de kränks

Efter att som frilans ha producerat Barnombudsmannens årsrapport i åtta år, blev Gunnar Elvin anställd på myndigheten 2002. Barnombudsmannen befann sig i ett expansivt skede och Gunnar lockades av att utveckla informationsverksamheten.

Idag är han projektledare på kommunikationsenheten och håller i flera stora

kommunikationsprojekt. Att jobba med frågor som rör barn och ungas rättigheter ser han som en förmån.

– Känner inte barn till sina rättigheter har de svårt att förstå när de kränks. De kan inte heller utöva sina rättigheter, säger Gunnar.

Kunskap om barnkonventionen blir därmed en strategiskt viktig fråga.

Arbetet som projektledare är omväxlande. Inledningsvis i ett projekt handlar det om att hitta en kreativ idé om hur Barnombudsmannen kan nå ut med sina budskap, förstå målgruppen och hur man når den. Sen följer en produktionsfas där det gäller att få ihop budskapen så att de samspelar i text, bild och form. Och passar målgruppen förstås.

– När vi kommunicerar med barn och unga är det oerhört viktigt att de förstår vad vi vill säga.

Förstår mer än vuxna tror
Barn och unga förstår ofta mycket mer än vuxenvärlden tror. Bara man uttrycker sig rakt, enkelt och begripligt. Det är Gunnars erfarenhet.

Därför tycker han det är särskilt roligt att Barnombudsmannen äntligen har fått klar en barnanpassad version av barnkonventionen, som barn och unga kan förstå.

Barnombudsmannens kommunikation med barn och unga utgår alltid från deras vardag – där de befinner sig. Oavsett om det är tryckt information riktad till målgruppen, möten eller referensgrupper där barn och unga berättar om sin konkreta verklighet och sina erfarenheter.

Ofta räcker det för att få en bild som även beslutsfattare kan förstå och dra slutsatser av.

– Barn är lika intelligenta som vuxna. Möjligen har de lite mindre på hårddisken, men de har jäkligt rappa primärminnen.

Rättigheter inom idrotten
Gunnar har också engagerat sig i barns rättigheter inom föreningsidrotten, där han även varit aktiv på fritiden.

– Det har varit spännande att få gifta ihop en del av mina praktiska erfarenheter med en teoretisk grund för att arbeta med delaktighet, tillgänglighet och barnets bästa.

De senaste två åren har Barnombudsmannen utökat sina direkta kontakter med barn och unga, främst i den sociala barnavården. Ett arbetssätt som Gunnar tror starkt på.

– Vi har förstärkt vår företrädarroll. Jag ser enorma möjligheter i att kommunicera barn och ungas budskap direkt till beslutsfattare. Som kommunikatör är det väldigt roligt att få jobba så.