Årets stora pris utdelat

Stiftelsen Allmänna Barnhuset delade idag ut sitt Stora Pris, för att hedra den eller de som genom betydande insatser främjat barns och ungas sociala förhållanden i Sverige.

Årets pristagare blev Inger Ekbom, socionom och leg. psykoterapeut, som bland annat utvecklat Trappan-metoden för stöd till barn som upplevt våld i sin familj, och Birthe Hagström, fil.dr. i pedagogik och utvecklingsledare på ALMA, en samverkansmodell med fokus på små barn till föräldrar med psykisk ohälsa.

Prissumman på 150 000 kronor ska skänkas till någon verksamhet inom området sociala insatser för barn och ungdom, som mottagarna själva väljer.

Läs mer på http://www.allmännabarnhuset.se/