Barnombudsmannen kallar Försäkringskassan till överläggning

Det är inte förenligt med FN:s konvention om barnets rättigheter att göra barn ansvariga för skulder som de inte själva har orsakat. Det är inte heller förenligt med intentionerna i Föräldrabalken. Det menar Barnombudsmannen som nu avser att kalla Försäkringskassan till överläggning hos myndigheten för att titta närmare på lagen. 

– Målet är att barn inte ska göras ansvariga för vårdnadshavares fusk med assistansersättning. Tillsammans med Försäkringskassan vill jag gå igenom gällande lagstiftning och, om det visar sig vara nödvändigt, begära att lagstiftningen skyndsamt ändras, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

Det är vårdnadshavaren som söker ersättning för att vårda sitt barn som personlig assistent. I de fall vårdnadshavaren lurar till sig ersättning på felaktiga grunder riktar Försäkringskassan återkravet mot den person som fått vården, i dessa fall barnet.

– Jag anser att det är helt orimligt att ett barn på detta sätt drabbas dubbelt av vårdnadshavares fusk. Om barnet på bedrägliga grunder har fått en vård som han eller hon inte behövt är barnet närmast att betrakta som ett brottsoffer. Det är djupt stötande att det offentliga i det läget väljer att hålla barnet betalningsansvarigt, fortsätter Fredrik Malmberg.

Överläggningen kommer att ske i november. Enligt lag är kommuner, landsting och statliga myndigheter skyldiga att komma till överläggningar hos Barnombudsmannen.

Landsting skrev av skulder
Under 2008 och 2009 uppmärksammade Barnombudsmannen att flera landsting valde att hålla barnen ansvariga för avgifter för uteblivna vård- eller tandläkarbesök. Krav som Barnombudsmannen menade borde riktas till barnens vårdnadshavare.

Efter att Barnombudsmannen tillsammans med Kronofogden och Konsumentverket skickat en skrivelse till landstingen valde alla landsting att avskriva barnens skulder. Regeringen tog också initiativ till en lagändring som trädde i kraft den 1 juni 2010.