Barnombudsmannen vill ha svar om vakters barnkompetens

De senaste dagarna har Barnombudsmannen uppmärksammats på hur ordningsvakter bemöter barn. Vilka befogenheter har egentligen ordningsvakter som ingriper mot barn och unga? Vilken utbildning får vakter om barnets rättigheter och behov i utsatta situationer?

Det är polisen som ansvarar för utbildning, kontroll och tillsyn av ordningsvakter i enlighet med de regler som finns.

Barnombudsmannen har mot bakgrund av detta skrivit till Rikspolisstyrelsen för att få svar på hur utbildningen för ordningsvakter ser ut och hur man arbetar för att ordningsvakter ska ha ett respektfullt och värdigt förhållningssätt i mötet med barn och unga.

Barn får aldrig utsättas för våld, hot om våld eller övergrepp. Vid alla åtgärder som rör barn ska barnets bästa komma i främsta rummet. Så säger barnkonventionen.

Riksdagen har antagit en strategi för hur barnkonventionen ska genomföras i Sverige. Det innebär att statliga myndigheter ansvarar för att säkerställa barnets rättigheter inom sina verksamheter. Berörda yrkesgrupper ska exempelvis få nödvändig kompetensutveckling.