Myndigheter förtydligar samverkan kring omhändertagna barn

”Sociala myndigheter ingriper för att skydda barnen från föräldrar som slår och vanvårdar. Migrationsverket avvisar samma barn med samma föräldrar. Som barnombudsman känner jag stor oro över de här barnens situation. Därför kallade jag Socialstyrelsen och Migrationsverket till möte.”